Facebook

ನೋಂದಣಿ / Registration

ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ..
ಬೇಗ ಹೆಸರನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, 
ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮವ ಮೆರೆಯೋಣ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡೋಣ,
ಕುಣಿಯೋಣ ಜೊತೆಯಲಿ ಊಟವ ಮಾಡೋಣ. 

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ